• Krich der Cité – Fir een urbaant Lëtzebuerg!

    Dass d’Wunnengsnout zu Lëtzebuerg ee vun de gréisste Problemer ass a wéi dogéint kann ugaange ginn, gouf schonn oft diskutéiert. Wouriwwer awer an där Debatt oft net diskutéiert gëtt, ass d’Fro dono wei mir zu Lëtzebuerg eigentlech wunnen a wei mir an Zukunft wunne wëllen. Et gëtt keen ëffentlechen Discours doriwwer gefouert, wei eng Wunnforme bis elo zu Lëtzebuerg virzefanne sinn, wéi eng Wunnforme mir eis wënschen a wat ökologesch a sozial Facteuren dobäi ze beuechte sinn. Duerch en radikaalt Ëmdenken an der Raumplanungspolitik hin zu méi Urbaniséierung kéinten ob laang Siicht vill Wunnengs a Mobilitéitsproblemer zu Lëtzebuerg geléist ginn. Et ass net verwonnerlech, datt déi meeschte Leit wuel behaapte…

  • Royal Hamilius (Ënnert dem Pavé 02.09.16)

    De Projet “Royal Hamilius” sou keen nohaltege Projet, wéi op den Affichë gäre suggeréiert gëtt. Mir erklären, wisou! D’mp3 downloaden! Um Aldringer an der Stad steet grad eng riesech Baustell. Wou soss déi städtesch Busser gehalen hunn an sech am Ënnergrond d‘Jugendkultur getraff huet, ass lo een Lach. Gebaut gëtt de Projet „Royal Hamilius“, deen – op mannst der Reklamm no, Wunnen, Schaffen an Akafen op enger Plaz vereenege soll. Ass dat dann elo net super, wou et ëmmer heescht, sou eng Mëschung vun de Funktioune wier enorm nohalteg? Op 36.000m² solle Wunnengen, Büroen an Akaafsflächen entstoen. Allerdéngs gëtt déi vill Plaz am Zentrum vun der Stad net dofir genotzt,…