• Krich der Cité – Fir een urbaant Lëtzebuerg!

    Dass d’Wunnengsnout zu Lëtzebuerg ee vun de gréisste Problemer ass a wéi dogéint kann ugaange ginn, gouf schonn oft diskutéiert. Wouriwwer awer an där Debatt oft net diskutéiert gëtt, ass d’Fro dono wei mir zu Lëtzebuerg eigentlech wunnen a wei mir an Zukunft wunne wëllen. Et gëtt keen ëffentlechen Discours doriwwer gefouert, wei eng Wunnforme bis elo zu Lëtzebuerg virzefanne sinn, wéi eng Wunnforme mir eis wënschen a wat ökologesch a sozial Facteuren dobäi ze beuechte sinn. Duerch en radikaalt Ëmdenken an der Raumplanungspolitik hin zu méi Urbaniséierung kéinten ob laang Siicht vill Wunnengs a Mobilitéitsproblemer zu Lëtzebuerg geléist ginn. Et ass net verwonnerlech, datt déi meeschte Leit wuel behaapte…