• Schaffen; 2017 – Freelance, Frust a Fräizäit.

    Wéi vill schaffs du an der Woch? Am Moment schaffen ech 40 Stonnen d‘Woch an 2 Stonnen den Dag si mat fort fir op d‘Aarbecht hin an nees zeréck ze fueren. Déi sinn et och, déi mer e bëssen d‘Genéck briechen, wat Fräizäit ënnert der Woch ugeet. Virdrun hunn ech freelance geschafft, wou ee selwer e bëssen entscheede kann, wéi vill ee schafft a wei laang den Dag ass, mä et ass een och ofhängeg vum jeeweilege Projet. Leider war dat oft een Hin an Hier tëscht onméiglechen Iwwerstonnen während e puer Wochen an dann e puer Woche wou guer näischt leeft. Dat mécht d‘Fräizäit och stresseg, well ee stänneg…

  • Wéi vill Stonnen an der Woch wëllt dir (spéider) eng Kéier schaffe goen?

    Äntwerten aus dem Jonk Lénk Grupp. Ech géif am léifsten 20 bis 30 Stonnen d’Woch Lounaarbecht maachen an de Rescht vun der Zäit u spannende Projeten schaffen, mech selwer verwierklechen an d’Liewe genéissen. Natierlech wëlle mir all eng erfëllend Aarbecht, mä et ass seele gutt, sech op eng Saach ze konzentréieren, d.h. och bei deene beschten Aarbechtskonditiounen ass eng limitéiert Zäit sécher vu Virdeel. Ech schaffen am Moment 40 Stonnen d’Woch an engem Beräich, dee mer guer näischt seet an do sinn 40 Stonnen definitiv ze vill. An engem Beräich, deen ech gären hunn a passionéiert sinn, kéint ech mer awer virstellen, 30/40 Stonnen d’Woch gären ze schaffen. Ech géing…