• Schaffen; 2017 – Freelance, Frust a Fräizäit.

    Wéi vill schaffs du an der Woch? Am Moment schaffen ech 40 Stonnen d‘Woch an 2 Stonnen den Dag si mat fort fir op d‘Aarbecht hin an nees zeréck ze fueren. Déi sinn et och, déi mer e bëssen d‘Genéck briechen, wat Fräizäit ënnert der Woch ugeet. Virdrun hunn ech freelance geschafft, wou ee selwer e bëssen entscheede kann, wéi vill ee schafft a wei laang den Dag ass, mä et ass een och ofhängeg vum jeeweilege Projet. Leider war dat oft een Hin an Hier tëscht onméiglechen Iwwerstonnen während e puer Wochen an dann e puer Woche wou guer näischt leeft. Dat mécht d‘Fräizäit och stresseg, well ee stänneg…

  • Schaffen; 2017 – Examen, Éducatioun, Empathie

    Job: Proff. Vollzäit beim Staat. 2900€ den Mount. Wéi bass du un däi Job komm? Nodeems ech no der Uni eng Zäit laang aarbechtslos war an bëssen gejobt hunn, hunn ech mech decidéiert den Concours ze maachen fir Proff ze ginn. Et ass schonn liicht frustrant wann s de vun der Uni kënns an en Master an engem Beräich hues, an dann dech awer nach vrun den alen lëtzebuerger Proffen beweisen muss.Du kenns dech mat den neisten Errongenschaften an dengem Beräich aus, mee et gëtt elo nach kontrolléiert ops de dann elo wierklech däin Fach sou beherrschs wéi si et gär hätten. Net d‘Pädagogik, d‘Wëssensvermëttelung oder den Ëmgang mat Jugendlechen,…