• Emma Goldman

    E Kampf géint de Patriotismus D´Emma Goldman, wat am Joer 1869 zu Kowno (haut Litauen) gebuer gouf, war Zäit hires Liewens eng engagéiert Aktivistin, Anarchistin an Feministin. Mee firwat huet d´Emma Goldman dëse Wee ageschloe gehat? Schon séit fräister Kandheet huet hat geleiert wat et heescht, a batterer Aarmut ze liewen: mat 13 Joer muss hat schaffe goen, well d’Elteren d’Famill nëmmei iwwert d’Ronne brénge kennen. Dëse Fait huet sech awer och no der Emigratioun an d’USA net geännert: och do huet hat ënner inhumane Konditioune misse vir en Hongerloun schaffen. Mee grad des Zéit war eng vun de prägendsten Etappen am Liewe vum Goldman: et war déi Zéit, an…

  • Sozialismus

      Vu datt Jonk Lénk sech als eng sozialistesch orientéiert Jugendorganisatioun definéiert, wier et och emol un der Zäit, eis mat deem Begrëff ausernanerzesetzen. Wat heescht et fir eis, Sozialist*innen ze sinn? Fir d’Éischt emol muss ee soen, datt Sozialismus en Uewerbegrëff ass, dee vill verschidde politesch Stréimungen ëmfaasst an dee vill politesch Organisatioune fir sech beusprochen. Mir wëlle mat eiser Selbstdefinitioun als Sozialist*innen an éischter Linn däitlech maachen, datt mir de Kapitalismus iwwerwanne wëllen an duerch eng sozialistesch Wirtschaftsuerdnung ersetzen. Dat heescht, datt d’Produktioun net méi dorop ausgeriicht wier, méiglechst vill Profit ze generéieren, mä de Besoinë vun all Mënsch sollt gerecht ginn. Dat bedeit, datt d’Ekonomie och net méi…