2. Advent: KPMG

Et gett Zäit, déi zweet Adventskäerz unzefänken.

Haut wëlle mer bëssi Luucht ronderëm d’KPMG bréngen, genee wéi EY eng vun de véier groussen Wirtschaftberodungs- an Auditkonzerner (den “Big4”) a mat wichtegem Sëtz zu Lëtzebuerg.
Och d’KPMG ass an eng Rei vu ‘Accounting Skandaler’ verwéckelt, also Vertuschungs-Skandaler bei deenen d’Beroderfirma gehollef huet Ongereimtheete bei anere Firmaen ze verstoppen. D’KPMG ass zum Beispill iwwert déi leschte 16 Joer fir d’Iwwerpréiwung vun de Finanze vun der FIFA zoustänneg gewiescht an huet “näischt vu Korruptioun gemierkt”(1). Och huet d’KPMG Russland a Qatar berode fir d’WM an dës Länner ze huelen(2). Ee vun deene gréisste Skandaler vun der KPMG ass den “tax shelter fraud“(3), bei deem zougeschnidde Steierbedruchsmodeller fir Superräicher ugebuede goufen an den US-amerikanesche Staat em insgesamt iwwer 2,5 Milliarden u Steiersue bedru gouf (4) – d’KPMG krut och dofir den “Public Eye Award 2005” fir “onverantwortlecht Konzern-Verhalen“(5). Wéi déi aner Big4-Firmen ass d’KPMG global aktiv an hëlleft an Entwécklungslänner engersäits korrupte Regimer dobäi ëffentlecht Eegentum ze privatiséieren (6) an anerersäits Lobbyaarbecht géint déi Regierungen ze maachen, déi z.B. den Ofbau vun de Ressourcen an hirem Land méi besteiere wëllen (7).
Steiervermeidung ass en zentrale Service vu KPMG. Fir hir “Leeschtungen” beim Transfer-Pricing, also dem Hin-a-Hier réckele vu Gewënner bis dass keng Steiere méi ufalen, huet d’KPMG souguer ee Präis gewonnen (8) a fir dësen Dezember een Adventskalenner mat Steiervermeidungstipps ugekënnegt (9).
Zu Lëtzebuerg versicht d’KPMG sech, genee wéi déi aner Auditfirmaen, fest an der Gesellschaft ze verankeren a virun allem eng Ofhängegkeet innerhalb vun der Finanzplaz opzebauen. D’KPMG ass de wichtegste Beroder vu Banken zu Lëtzebuerg (10). Och versicht d’KPMG ëmmer méi op d’Bildungs-Institutiounen an der Regioun anzewierken, sief et mat Concoursen oder z.B. Workshops op der Uni.lu (11) oder engem wäitgoende Partenariat mat der Universitéit Saarbrécken (12). Och mat der Politik ass KPMG verwuewen, net just zu Lëtzebuerg, wou se no eegenen Informatiounen enk mat der Regierung zesummeschafft (13) mee och als direkt Beroder vun der EU-Kommissioun (14) an, Fun-Fact, am Vatikan.
Jonk Lénk fuerderen, de Geschäftsmodell vu KPMG ze verbidden. Wirtschaftspréiwung däerf kee Profit-Geschäft sinn an Servicer wéi Berodung zur Steiervermeidung si kriminell.
De Problem heescht Kapitalismus – sief Deel vun der Léisung!


FRANÇAIS:

Il est temps d’allumer la deuxième bougie d’avent.

Aujourd’hui on souhaite éclairer les pratiques de KPMG, qui est, tout comme EY, un des plus importants cabinets de conseil et d’audit nommées “Big 4” et qui tient un siège imporant au Luxembourg.
KPMG est aussi impliqué dans de nombreux scandales financiers, c.à.d. des scandales de dissimulation dans lesquels la société de consulting a réussi à cacher des incohérences financières d’autres entreprises. Les 16 dernières années, KPMG était par exemple responsable pour la supervision des finances de la FIFA et n’aurait remarqué “aucun indice de corruption” (1).
KPMG a aussi conseillé la Russie et la Qatar afin que la coupe du monde se déroule dans leur pays (2).
Un des plus gros scandales de KPMG est le “tax shelter fraud” (3), lors duquel des super-riches ont bénéficié de modèles d’évasion fiscale taillés sur mesure et les Etats-Unis ont été escroqués d’environ 2,5 Milliards de dollars d’impôts (4). En 2005, KPMG emporte ainsi le prix “fiscalité” du “Public Eye Award” pour avoir “aidé à la fraude fiscale” (5).
Comme les autres du Big 4, KPMG est actif au niveau international et aide les régimes corrompus, dans des pays en voie de développement, à privatiser des biens publics (6), mais fait aussi du lobbyisme contre les gouvernements qui souhaiteraient par exemple augmenter les taxes sur l’extraction de ressources (7).
L’évasion fiscale est un service central de KPMG. Pour leur performances en terme de “Transfer-Pricing”, c.à.d. de transférer les bénéfices jusqu’à ce que les impôts exigibles soient réduits à zéro, KPMG a même obtenu un prix (8) et a prévu, pour ce décembre, un calendrier contenant des conseils d’évitement fiscal (9).
Au Luxembourg, KPMG essaie, tout comme les autres cabinets d’audit, de s’ancrer dans la société civile et d’établir une dépendance au sein de la place financière. Ainsi, KPMG est le premier conseiler des banques au Luxembourg (10).
KPMG essaie aussi d’augmenter ses influences au sein des institutions d’éducation de la région, soit par des concours ou des workshops à l’université du Luxembourg (11), sinon avec des partenariats avec l’université de Sarrebruck (12). Des liens étroits existent aussi entre KPMG et le monde politique. Pas seulement au Luxembourg, où, selon leurs propres indications, il existe une coordination étroite avec le gouvernement (13), mais aussi en tant que conseiler de la Commission de l’Union Européenne (14) et même du vatican.
Jonk Lénk exigent d’interdire le modèle d’entreprise de KPMG. L’audit d’entreprises ne peut avoir comme but la création de bénéfices et des services comme les conseils en terme d’évasion fiscale sont criminels.
Le problème s’appelle capitalisme – deviens une partie de la solution!


(1) http://www.nytimes.com/2015/06/06/sports/soccer/as-fifa-scandal-grows-focus-turns-to-its-auditors.html?_r=0
(2) http://www.marketwatch.com/story/fifa-auditor-kpmg-missed-scandal-but-stays-out-of-spotlight-2015-06-03
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/KPMG_tax_shelter_fraud
(4) https://www.irs.gov/uac/kpmg-to-pay-456-million-for-criminal-violations
(5) http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/aussenpolitik/aussenwirtschaftspolitik/tnc/public-eye-awards-unverantwortliches-konzernverhalten
(6) http://www.equaltimes.org/accounting-giants-take-on-the?lang=en#.WEE7Fn24KM8
(7) http://www.tabforestmines.com/wp-content/uploads/2015/10/KPMG-Ghana-Mining-Country-Guide-2014.pdf
(8) http://www.warren.lu/actualites/kpmg-luxembourg-keeps-top-status-world-tax-rankings
(9) http://blog.kpmg.lu/three-vat-things-to-know-before-new-year/
(10) http://www.wort.lu/en/business/audit-and-advisory-kpmg-requests-intelligent-adaptation-in-wake-of-luxleaks-54c797960c88b46a8ce524d3
(11) http://wwwde.uni.lu/studies/fdef/master_in_accounting_and_audit_academique/cooperation_with_kpmg_luxembourg
(12) http://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/waschbusch/kooperationen/kpmg-luxembourg.html
(13) https://www.kpmg.lu/pressconf2016/dare-to-be-different.html
(14) https://www.lobbycontrol.de/2015/05/luxleaks-swissleaks-steuertrickser-beraten-eu-kommission/

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *